Het weeshuisWelcome Home Ministries Africa is het grootste weeshuis in Jinja (Oeganda) voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het weeshuis is in 1995 opgericht (als een huis voor stervende en hulpbehoevende kinderen) door de inmiddels overleden Jackie Hodgkins. Op dit moment wonen er rond de 65 kinderen. Een groot gedeelte heeft geen ouders meer. Dikwijls is de moeder overleden tijdens de bevalling, of aan de gevolgen van AIDS. Soms is er nog wel een ouder, maar is deze niet in staat om voor het kind te zorgen. In dat geval doet het weeshuis aan opvang en begeleiding van de ouder met als doel het kind later weer terug te plaatsen in het gezin. Veel kinderen zijn vondelingen, achtergelaten in het ziekenhuis of gevonden langs de weg, in een suikerrietplantage of op de vuilnisbelt. Ook komen er kinderen bij ons via de kinderbescherming.
Alibert, William, Annemie, Mandy
Het weeshuis staat sinds 2003 onder leiding van Mandy Sydo. Ze is de vrouw van een dominee en ze woont in Amerika. Ze is in Australi?eboren, opgeleid tot verpleegster en vroedvrouw. Deze ervaring komt goed van pas. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Drie keer per jaar bezoekt ze het weeshuis in Oeganda om alles in goede banen te leiden. De rest van het jaar zorgen William, onze Oegandese manager, en de rest van de medewerkers dat alles goed draait.

Dagelijkse dingen

Samen etenWe proberen een goede dagindeling en structuur te brengen in het leven van de kinderen. De kinderen van 5 en 6 jaar gaan naar school in Jinja. De peuters krijgen in ons eigen klaslokaal les, o.a. tellen, woordjes, tekenen, kleuren, zingen. Iedere dag is er ook een Bijbelklas, er worden verhalen uit de bijbel verteld, en tevens wordt daarbij gezongen en gedanst ook door de medewerksters. Het is een vrolijke boel. Daarna mogen ze spelen, ze krijgen ook tussendoortjes zoals, fruit, een koekje en extra drinken. Hygi? speelt een hele belangrijke rol dus voor het eten worden altijd de handjes goed gewassen. Drinken verloopt geordend
Daarna gaan ze netjes zitten en wachten hun beurt af. Tussen de middag gaan ze allemaal slapen. Alle kamers zijn voorzien van horren. Soms gaan we na het slapen met een klein groepje de stad in, dat vinden ze geweldig. Omdat we een Christelijk weeshuis zijn wordt er dagelijks gebeden. In het weeshuis wordt Oegandees gegeten omdat de kinderen dit ook krijgen als ze teruggaan naar huis of familie.

Terug naar huis

triplets1Een goed voorbeeld van een terugplaatsing naar huis zijn Lisa, Lois en Lora. Ze zijn de drie overlevenden van een vierling. Hun broertje stierf kort na de geboorte (meerlingen komen veel voor in Oeganda) en hun vader een week eerder. Het gezin had al drie kinderen en nadat de baby's geboren waren verloor de moeder alle hoop en zat eigenlijk te wachten tot de meisjes dood zouden gaan. Onze medewerkers hoorde hiervan en gingen meteen naar de familie om te helpen. De meisjes werden mee naar het weeshuis genomen en door de goede verzorging en veel liefde ging het steeds beter. De moeder werd geholpen met een renteloze lening en natuurlijk goede begeleiding. Ze verkoopt nu kleding, kerosine, en verbouwt groenten en fruit. Omdat haar leven nu weer structuur heeft en er een inkomen is konden de meisjes na 3 jaar weer naar huis. Dit is een geleidelijk proces zodat de kinderen aan de nieuwe situatie kunnen wennen. Er gaat altijd een verzorgster van het weeshuis mee om de kinderen te begeleiden.
triplets2

Ieder kind wat naar huis gaat krijgt een matras, een klamboe, een setje kleding, schoentje en een kinderbijbel maar ook een ID-kaart welke recht geeft op medische verzorging tot de leeftijd van 10 jaar. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat de kinderen naar school kunnen. Vaak krijgt de familie ook geitjes. Eventuele jonge geitjes kunnen verkocht worden om het schoolgeld te betalen. Onze maatschappelijk werksters bezoeken de kinderen nog regelmatig om te kijken of het goed gaat.

 

Wat als terugplaatsing naar huis niet lukt

Dikwijls wordt ons de vraag gesteld wat er met de kinderen gebeurd die te oud zijn voor Welcome Home. Afhankelijk van de achtergrond van de kinderen zijn er een aantal opties.
Als er geen familie meer is die voor het kind kan zorgen dan komt het kind in aanmerking voor adoptie. Dit is onder andere het geval bij vondelingen. Als er wel familie is maar die niet voor het kind kunnen zorgen dan gaat het kind als het zes jaar is naar een weeshuis voor oudere kinderen.


Zending

zendingsmissieNaast dat we proberen de kinderen van het weeshuis een goede start te geven, willen we ook in de omringende dorpen helpen. We doen daar zendingswerk en bereiken zo wekelijks rond de 8000 kinderen en volwassenen. Er worden Bijbelverhalen verteld door middel van een plaatjesboek en er wordt veel gezongen. Als we hier kinderen zien die medische hulp nodig hebben proberen we die ook te helpen.
Dikwijls helpen we hier ook families met een renteloze lening en begeleiding zodat zij zelf voor hun kinderen kunnen blijven zorgen.

Medische zorg

MedischZorg E?keer per twee maanden gaan we naar Lwambogo om een medisch spreekuur te houden. Ook veel mensen uit de omgeving komen hier naar toe. We zetten dan een dokterspost op waar in ieder geval onze eigen verpleegster en ons zendingsteam aanwezig is. Regelmatig gaan er artsen en tandartsen mee om ons te helpen. Veel voorkomende ziektes zijn malaria, Tuberculose, HIV/AIDS, longontstekingen en ge?ecteerde wonden. Daarnaast hebben ook heel veel kinderen last van wormen en navelbreuken. Gemiddeld komen er 500 mensen op het spreekuur. Op deze manier proberen we de gezondheid van de kinderen in deze dorpen te verbeteren.

Flessenlicht

Flessenlicht We hebben heel wat mensen blij gemaakt door licht in hun hut te maken. Je vult een lege waterfles met chloor en water, maak de dop goed dicht, plaats de fles half door het dak en brengt zo het zonlicht naar binnen. Net zoveel als een lamp van 50 Watt.

Klik voor Nederlands Click for English
Powered by Etomite CMS.