Het weeshuisWelcome Home Ministries Africa is het grootste weeshuis in Jinja (Oeganda) voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het weeshuis is in 1995 opgericht (als een huis voor stervende en hulpbehoevende kinderen) door de inmiddels overleden Jackie Hodgkins. Op dit moment wonen er rond de 65 kinderen. Een groot gedeelte heeft geen ouders meer. Dikwijls is de moeder overleden tijdens de bevalling, of aan de gevolgen van AIDS. Soms is er nog wel een ouder, maar is deze niet in staat om voor het kind te zorgen. In dat geval doet het weeshuis aan opvang en begeleiding van de ouder met als doel het kind later weer terug te plaatsen in het gezin. Veel kinderen zijn vondelingen, achtergelaten in het ziekenhuis of gevonden langs de weg, in een suikerrietplantage of op de vuilnisbelt. Ook komen er kinderen bij ons via de kinderbescherming.
Alibert, William, Annemie, Mandy
Het weeshuis staat sinds 2003 onder leiding van Mandy Sydo. Ze is de vrouw van een dominee en ze woont in Amerika. Ze is in Australië eboren, opgeleid tot verpleegster en vroedvrouw. Deze ervaring komt goed van pas. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Drie keer per jaar bezoekt ze het weeshuis in Oeganda om alles in goede banen te leiden. De rest van het jaar zorgen William, onze Oegandese manager, en de rest van de medewerkers dat alles goed draait.

 

Dagelijkse dingen

Samen etenWe proberen een goede dagindeling en structuur te brengen in het leven van de kinderen. De kinderen van 5 en 6 jaar gaan naar school in Jinja. De peuters krijgen in ons eigen klaslokaal les, o.a. tellen, woordjes, tekenen, kleuren, zingen. Iedere dag is er ook een Bijbelklas, er worden verhalen uit de bijbel verteld, en tevens wordt daarbij gezongen en gedanst ook door de medewerksters. Het is een vrolijke boel. Daarna mogen ze spelen, ze krijgen ook tussendoortjes zoals, fruit, een koekje en extra drinken. Hygiëne speelt een hele belangrijke rol dus voor het eten worden altijd de handjes goed gewassen. Drinken verloopt geordend
Daarna gaan ze netjes zitten en wachten hun beurt af. Tussen de middag gaan ze allemaal slapen. Alle kamers zijn voorzien van horren. Soms gaan we na het slapen met een klein groepje de stad in, dat vinden ze geweldig. Omdat we een Christelijk weeshuis zijn wordt er dagelijks gebeden. In het weeshuis wordt Oegandees gegeten omdat de kinderen dit ook krijgen als ze teruggaan naar huis of familie.

 

Terug naar huis


terugnaarhuis
De meeste van de kinderen wonen maar tijdelijk bij ons. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen weer terug te plaatsen bij hun familie. Dit kan één van de ouders zijn als die nog leeft, maar ook andere familieleden die dan voor de kinderen willen zorgen. Als de kinderen terug naar huis gaan, gaat altijd een verzorgster van het weeshuis mee om de kinderen te begeleiden. Ieder kind wat naar huis gaat krijgt een matras, een klamboe, een setje kleding, schoentje en een kinderbijbel maar ook een ID-kaart welke recht geeft op medische verzorging tot de leeftijd van 10 jaar. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat de kinderen naar school kunnen. Vaak krijgt de familie ook geitjes. Eventuele jonge geitjes kunnen verkocht worden om het schoolgeld te betalen. Onze maatschappelijk werksters bezoeken de kinderen nog regelmatig om te kijken of het goed gaat.

 

Wat als terugplaatsing naar huis niet lukt

Dikwijls wordt ons de vraag gesteld wat er met de kinderen gebeurd die te oud zijn voor Welcome Home. Afhankelijk van de achtergrond van de kinderen zijn er een aantal opties.
Als er geen familie meer is die voor het kind kan zorgen dan komt het kind in aanmerking voor adoptie. Dit is onder andere het geval bij vondelingen. Als er wel familie is maar die niet voor het kind kunnen zorgen dan gaat het kind als het zes jaar is naar een weeshuis voor oudere kinderen.

 

Zending

 

zendingsmissieVijf dagen per week gaat ons zendingsteam op pad. De doelgroep zijn vooral de kinderen, maar wij werken ook met volwassenen. Ons team verricht zendingswerk in enkele van de dorpen in de omgeving, op scholen, ziekenhuizen en gevangenissen. Vaak zitten kleine kinderen samen met hun moeder in de gevangenis. Als een dorp eraan toe is tonen wij films zoals The Jezus Film, The Passion of Christ en de 10 Geboden. Hetzelfde team organiseert ook zendingsdagen.

Als het team in een dorp is wordt er ook gekeken of er kinderen zijn die hulp nodig hebben. Indien mogelijk zullen wij die kinderen helpen.

 

 

Medische zorg

 

MedischZorg Eén keer per twee maanden gaan we naar Lwambogo om een medisch spreekuur te houden. Ook veel mensen uit de omgeving komen hier naar toe. We zetten dan een dokterspost op waar in ieder geval onze eigen verpleegster en ons zendingsteam aanwezig is. Regelmatig gaan er artsen en tandartsen mee om ons te helpen. Veel voorkomende ziektes zijn malaria, Tuberculose, HIV/AIDS, longontstekingen en geinfecteerde wonden. Daarnaast hebben ook heel veel kinderen last van wormen en navelbreuken. Gemiddeld komen er 500 mensen op het spreekuur. Op deze manier proberen we de gezondheid van de kinderen in deze dorpen te verbeteren.

Opleidingscentrumopleidingscentrum_gebouw

 

Er is in Lwambogo een opleidingscentrum gebouwd naast het kerkgebouw. Lokale Oegandese vakmensen helpen ons met lesgeven. We beginnen met naailessen en opleidingen tot automonteur, timmerman en bouwvakker. Andere opleidingen zullen later volgen. Dit alles in de hoop dat kinderen niet meer hoeven te lijden omdat de ouders een inkomen hebben.opleidingscentrum_naailessen

Klik voor Nederlands Click for English
Powered by Etomite CMS.